HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

     Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019, thực hiện các quy định, hướng dẫn về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Vào lúc 14h30 ngày 30/3/2022 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV số 30 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã long trọng diễn ra Hội nghị Người lao động năm 2022 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

     Thành phần tham gia Hội nghị

  Chủ trì hội nghị:

- Đại diện Ban giám đốc: Ông Trần Thanh Nhung - Q. Giám đốc.

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch công đoàn.

 Đại biểu khách mời:

- Ông Đổng Trung Kiên - Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

- Ông Nguyễn Trọng Vinh - Chủ tịch công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Bắc  

Và sự góp mặt của tập thể 53 người lao động đang làm việc tại Công ty.

     Tại Hội nghị ông Trần Thanh Nhung - Q. Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động. Hội nghị thông qua phương hướng, kế hoạch, phát triển sản xuất kinh doanh. Biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất,tinh thần của người lao động.

     Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch công đoàn Công ty báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022. Báo cáo phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng hoạt động, phát động thi đua năm 2022.

     Hội nghị kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, hưởng ứng tính cực các hoạt động, phong trào thi đua do Ban Giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn công ty phát động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022.

     Hình ảnh tại hội nghị