CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV TỔ CHỨC CUỘC THI SÁT HẠCH LÝ THUYẾT NÂNG HẠNG, VÀO HẠNG HOA TIÊU HÀNG HẢI ĐỢT 1 NĂM 2023

     Ngày 28/9/2023 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã tổ chức cuộc thi sát hạch lý thuyết nâng hạng, vào hạng hoa tiêu hàng hải đợt I năm 2023 cho các hoa tiêu hàng hải thuộc Công ty.

     Thành viên hội đồng sát hạch gồm:

     Thành viên hội đồng huấn luyện, đào tạo hoa tiêu hàng hải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:

     Ông Trần Vĩ Minh - Uỷ viên Hội đồng huấn luyện, đào tạo hoa tiêu hàng hải;

     Ông Lưu Văn Lương - Uỷ viên kiêm thư ký Hội đồng huấn luyện, đào tạo hoa tiêu hàng hải.

     Thành viên hội đồng huấn luyện, đào tạo hoa tiêu hàng hải Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV:

     Ông Bùi Việt Hùng - Giám đốc Công ty, Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng - Chủ tịch hội đồng cùng đầy đủ các ông, bà trong hội đồng huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

     Phát biểu tại lễ khai mạc ông Bùi Việt Hùng - Chủ tịch hội đồng nêu cao sự cố gắng trong công tác chuẩn bị của các thành viên tham gia sát hạch đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí trong ban giám khảo làm việc nghiêm túc, chất lượng. Đánh giá, chấm điểm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình độ, năng lực chuyên môn thực tế của các Hoa tiêu hàng hải tham dự kỳ thi sát hạch nâng hạng, vào hạng hoa tiêu hàng hải.

     Kết thúc cuộc thi sát hạch đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nghiêm túc đúng quy định, quy chế đã đề ra.

 

Một số hình ảnh trong cuộc thi sát hạch lý thuyết nâng hạng, vào hạng hoa tiêu hàng hải: