HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

      Chiều ngày 25/03/2021 Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đồng Trung Kiên - Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH Miền Bắc; đồng chí Nguyễn Trọng Vinh - Chủ tịch công đoàn Tổng công ty BĐATHH Miền Bắc cùng các đồng chí là thành viên Hội đồng thành viên, lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ của Tổng công ty. Đồng chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Thanh Nhung - Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch công đoàn Công ty, tham dự Hội nghị có gần 50 đại biểu là CBCNV của Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thanh Nhung,  Giám đốc công ty trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020, dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất  của công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tổng công ty BĐATHH Miền Bắc, các cơ quan quản lý Nhà nước và sự nỗ lực cống hiến của tập thể CBCNV công ty đã triển khai thực hiện, hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền ra vào bến cảng thuộc vùng hoạt động của Công ty, tiết giảm tối đa chi phí, nội bộ đơn vị đoàn kết, đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

     Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động tại các phòng; tổng hợp các kiến nghị từ người lao động, việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, và nội dung sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể.

      Tại Hội nghị, đoàn chủ tịch đã trình bày báo cáo công khai về việc trích lập và sử dụng quỹ phúc lợi, trích kinh phí Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại công ty. Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả tổ chức hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021. Giám đốc công ty thay mặt đoàn chủ đã trình bày giải đáp những kiến nghị của người lao động về quy chế trả lương trả thưởng và nhiều nội dung liên quan khác.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đồng Trung Kiên đã đánh giá cao và biểu dương thành tích đóng góp rất quan trọng của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty trong năm 2020 đối với Tổng công ty BĐATHH Miền Bắc. Sang năm 2021, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Tổng Giám đốc đã đề nghị tập thể người lao động công ty tăng cường phối hợp trong công việc chuyên môn, giúp việc cho Ban điều hành; đề ra các giải pháp trong quản lý, sử dụng vốn tài sản của Tổng công ty theo quy định; xây dựng và sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ, các giải pháp thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong công ty; xây dựng chế độ đãi ngộ cho người lao động vừa đúng các quy định hiện hành vừa phù hợp với tình hình tài chính hiện có của công ty.

 

 

Nguồn: Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV

 

Từ khóa: hoa tiêu đà nẵng