HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN NĂM 2022

     Căn cứ Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

     Căn cứ Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy.

      Căn cứ Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công An quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

     Thực hiện kế hoạch số 56/KH-CTHTHHKV IV ngày 22/02/2022 về công tác PCCC và CNCH của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV; Ngày 21/4/2022 Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã tổ chức Khoá huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cứu hộ cho lực lượng PCCC và CNCH của Công ty.

     Khoá huấn luyện do các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đà Nẵng phụ trách hướng dẫn.

    Tại lớp huấn luyện học viên được cập nhật thêm những kiến thức mới về công tác PCCC và CHCN. Đánh giá các nguyên nhân và biện pháp PCCC trong sử dụng các thiết bị điện... Phương pháp khống chế, dập tắt một đám cháy không để xảy ra cháy lớn và khả năng thoát nạn khi cần thiết; phương pháp cứu người bị nạn trong đám cháy và sơ cấp cứu ban đầu..... Đồng thời thực hành xử lý tình huống dập tắt đám cháy nhỏ, sơ cấp cứu người bị nạn khỏi khu vực xảy ra cháy, thoát khỏi nhà cao tầng bằng phương tiện CHCN chuyên dụng.

     Kết thúc huấn luyện học viên được làm kiểm tra đánh giá kết quả để làm cơ sở cấp chứng nhận huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

     Một số hình ảnh tại khoá huấn luyện

 

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng phát biểu khai mạc khoá huấn luyện

 

Trung uý Phạm Hoàng phổ biến các Nghị định, Thông tư mới về công tác PCCC

 

Trung uý Nguyễn Thanh Thái phụ trách huấn luyện CNCH