Địa chỉ

30 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại

0236. 3893811 - 3886572 - 3886573

Fax: Trực ban Hoa Tiêu: 0236.3887811

Email

Pilotco4dn@vnn.vn

Liên hệ