HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU ĐỘI TỰ VỆ TẠI CHỖ VÀ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ TIỂU ĐỘI TRƯỞNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV

     Căn cứ Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH 14 ngày 22/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.      Được sự thống nhất của Ban Chỉ huy Quân sự Quận Hải Châu, vào lúc 15h00 ngày 20/7/2022 tại hội trường Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã long trọng diễn ra Hội nghị Công bố các Quyết định về việc thành lập Tiểu đội tự vệ tại chỗ và bổ nhiệm cán bộ tự vệ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

Chi tiết
HỘI NGHỊ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI

      Căn cứ các Quyết định số 229, 230 và 231/QĐ-CHHVN ngày 26/02/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải; Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải cho các Hoa tiêu hàng hải.

Chi tiết
NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI ĐÀ NẴNG NĂM 2021

     Hưởng ứng thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”; Sáng ngày 10/04/2021 tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, CBCNV Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã tích cực hưởng ứng chương trình “Ngày hội hiến máu nhân đạo các đơn vị hoạt động hàng hải tại Đà Nẵng”.

Chi tiết
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

      Chiều ngày 25/03/2021 Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đồng Trung Kiên - Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH Miền Bắc; đồng chí Nguyễn Trọng Vinh - Chủ tịch công đoàn Tổng công ty BĐATHH Miền Bắc cùng các đồng chí là thành viên Hội đồng thành viên, lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ của Tổng công ty. Đồng chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Thanh Nhung - Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch công đoàn Công ty, tham dự Hội nghị có gần 50 đại biểu là CBCNV của Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

Chi tiết