Vệ sinh, khử trùng phòng chống dịch Covid-19

        Thực hiện sự chỉ đạo của cơ quan chức năng và của Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã vệ sinh, phun thuốc khử trùng tại Trụ sở công ty ở Đà Nẵng, Trạm hoa tiêu Dung Quất ở Quảng Ngãi và tất cả các phương tiện thủy, bộ của Công ty.

Chi tiết