Phương tiện đưa đón hoa tiêu

 PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG THỦY:

 
             - Tàu Pilot 1 (LxBxDxd) 15m x 4,5m x 2,4m x 1m; 255Hp
             - Tàu Pilot 2 (LxBxDxd) 15m x 4,5m x 2,4m x 1m; 278Hp
             - Tàu Pilot 7 (LxBxDxd) 16,5m x 4,6m x 2,4m x 1m; 278Hp
             - Tàu Pilot 9 (LxBxDxd) 18,5m x 5m x 2,4m x 1m; 350Hp

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ:

 
- Toyota Hiace            BKS: 43B-002.20
- Toyota Fortune        BKS: 43A-443.87
 - Huyndai Solati         BKS: 43B-055.96
 - Toyota Innova          BKS: 43A-042.96