Phương tiện đưa đón hoa tiêu

 PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG THỦY:

- Tàu Pilot 1 (LxBxDxd) 15m x 4,5m x 2,4m x 1m; 255Hp
- Tàu Pilot 2 (LxBxDxd) 15m x 4,5m x 2,4m x 1m; 278Hp
- Tàu Pilot 9 (LxBxDxd) 18,5m x 5m x 2,4m x 1m; 350Hp

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ:

- Toyota Hiace            BKS: 43B-002.20
- Toyota Fortune        BKS: 43A-443.87
 - Huyndai Solati         BKS: 43B-055.96
 - Toyota Innova          BKS: 43A-042.96