Chức năng, Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ (Ngành nghề kinh doanh):

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

- Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào cảng trong vùng hoa tiêu bắt buộc hoặc tuyến dẫn tàu được giao từ tỉnhThừa Thiên Huế đến tỉnh Quảng Ngãi;

-Bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

-Dịch vụ đại lý tàu biển và đưa đón thuyền viên.