HỘI NGHỊ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI NĂM 2023

     Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-CHHVN ngày 24/11/2023 của Cục hàng hải Việt Nam về việc cấp GCN khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và GCN vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Ngày 12/12/2023 Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã tổ chức Hội nghị trao giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải tại Hội trường Công ty.

Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH NGHI LỄ CHÀO CỜ TỔ QUỐC THÁNG 12 NĂM 2023

     Thực hiện quy định của Đảng uỷ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Nghi lễ chào cờ Tổ quốc hàng tháng trong năm. Căn cứ thông báo số 87-TB/CUCB ngày 28/11/2023 về Chương trình Nghi lễ chào cờ Tổ quốc tháng 12/2023 của Chi uỷ Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.      Vào lúc 08 giờ 00, ngày 04/12/2023 tại Hội trường Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã tổ chức Chương trình Nghi lễ chào cờ Tổ quốc tháng 12 năm 2023.

Chi tiết