Đội ngũ Hoa tiêu

Đội ngũ Hoa tiêu hàng hải chuyên nghiệp có bằng cấp quốc gia và nhiều năm kinh nghiệm đảm bảo dẫn dắt tàu biển trong và ngoài nước ra, vào an toàn từ vị trí đón trả hoa tiêu:

  • - 11 HTHH Ngoại hạng
  • - 06 HTHH Hạng nhất
  • - 01 HTHH Hạng nhì
  • - 03 Hoa tiêu tập sự

Stt  Họ và Tên Hạng hoa tiêu  Chức vụ
1 Trần Thanh Nhung HTHH Ngoại hạng Giám Đốc
2 Đinh Xuân Vũ HTHH Ngoại hạng Phó giám đốc
3 Bùi Việt Hùng HTHH Ngoại hạng Phó giám đốc
4 Hoàng Việt HTHH Ngoại hạng Trưởng phòng HTHH
5 Phạm Tấn Dũng HTHH Ngoại hạng Phó trưởng P.HTHH
6 Lê Quang Nam HTHH Ngoại hạng  
7 Phùng Tấn Sáu HTHH Ngoại hạng  
8 Nguyễn Hồng Minh HTHH Ngoại hạng  
9 Huỳnh Tấn Thiện HTHH Ngoại hạng  
10 Phạm Đình Thi HTHH Ngoại hạng  
11 Phan Minh Cảnh HTHH Ngoại hạng  
12 Phạm Quốc Dân HTHH Hạng nhất  
13 Trần Cơ HTHH Hạng nhất  
14 Phan Văn Vinh HTHH Hạng nhất  
15 Đặng Văn Diện HTHH Hạng nhất  
16 Nguyễn Như Hán HTHH Hạng nhất  
17 Huỳnh Ngọc Thanh Trung HTHH Hạng nhất  
18 Hồ Quang Tùng HTHH Hạng nhì  
19 Lê Trần Khánh Hiệp Hoa tiêu tập sự  
20 Lê Văn Thịnh Hoa tiêu tập sự  
21 Bùi Hữu Hiếu Hoa tiêu tập sự