Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2020

   - Thực hiện quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;

   - Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề:” Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc ” và Tháng công nhân năm 2020;

   - Ngày 20/5/2020 Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV phối hợp cùng Phân viên khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung tổ chức khóa: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tại Trụ sở Công ty; Tham dự Khóa huấn luyện gồm các ông trong Ban lãnh đạo công ty và toàn thể CBCNV đang làm việc tại Công ty nhằm mục đích cập nhật, trang bị kiến thức mới về ATVSLĐ và cũng cố kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn về ATVSLĐ cho các học viên; đặc biệt Hoa tiêu và Thuyền viên là những người làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; Nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm trong công tác, đảm bảo ATVSLĐ cho bản thân, phương tiện và thiết bị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

   - Việc tổ chức Huấn luyện ATVSLĐ là hoạt động định kỳ theo quy định giúp CBCNV nắm bắt được hệ thống, chính sách pháp luật về ATVSLĐ; những quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động và Người lao động trong việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động sản xuất và biện pháp phòng ngừa, góp phần làm giảm thiểu rủi ro tai nạn trong lao động sản xuất ./.

   Một số hình ảnh khóa huấn luyện:

Ông Bùi Việt Hùng - Phó giám đốc Công ty phát biểu khai mạc