NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI ĐÀ NẴNG NĂM 2021

     Hưởng ứng thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”; Sáng ngày 10/04/2021 tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, CBCNV Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã tích cực hưởng ứng chương trình “Ngày hội hiến máu nhân đạo các đơn vị hoạt động hàng hải tại Đà Nẵng”.

     Tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo đều là các đơn vị hoạt động hàng hải đã nhiều lần tích cực tham gia như: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II; Công ty CP Cảng Đà Nẵng; Công ty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung bộ; Đài thông tin duyên hải Trung bộ; Tổng Công ty Sông Thu; Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng; Các cơ quan ban ngành liên quan: Hải quan, Kiểm dịch...

     Bằng tinh thần, nghĩa cử cao đẹp mong muốn đóng góp phần chung tay vì sức khỏe cộng đồng và tăng cường liên kết giữa các đơn vị hoạt động hàng hải tại Đà Nẵng, “Ngày hội hiến máu nhân đạo các đơn vị hoạt động hàng hải tại Đà Nẵng” đã góp phần nhỏ bé khắc phục phần nào tình trạng khan hiếm máu điều trị cho các bệnh nhân cần được sự trợ giúp tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố;

     Một số hình ảnh:

 

 

Từ khóa: hoa tiêu đà nẵng