Vùng hoa tiêu bắt buộc từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến tỉnh Quảng Ngãi

  

KHU VỰC

TUYẾN DẪN TÀU

THÔNG SỐ KĨ THUẬT TUYẾN DẪN VÀ VÙNG NƯỚC TRƯỚC BẾN

SỐ TBHH

ĐÀ NẴNG

Tiên Sa

  - Tuyến dẫn tàu vào vùng quay tàu cầu 3 rộng 110m, độ sâu đạt -10.7m.

  - Vùng quay tàu cầu 1,cầu 2 được giới hạn bởi hai phần ba đường tròn đường kính 388m, độ sâu đạt -10.0m.

  - Vùng quay tàu cầu 3 được giới hạn bởi đường tròn đường kính 300m, độ sâu đạt -10.1m.

  Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9.7m nằm tại vị trí gần phao N, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 25m.

Số:316/2019

  - Vùng nước trước bến 1 độ sâu đạt -11.0m.

  - Vùng nước trước bến 2 độ sâu đạt -9.5m.

  - Vùng nước trước bến 3 độ sâu đạt -9.7m.

  - Vùng nước trước bến 4 độ sâu đạt -10.0m.

  - Vùng nước trước bến 5 độ sâu đạt -11.0m.

  - Vùng nước trước bến 7A độ sâu đạt -4.1m.

  - Vùng nước trước bến 7B độ sâu đạt -3.1m.

Số:297/2019

Số:362/2018

Số:183/2018

Khu bến cảng Thọ Quang

  - Đoạn tuyến dẫn tàu từ vùng quay tàu cầu số 3 cảng Tiên Sa đến vùng quay tàu giữa phao 9, 11: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 85m, độ sâu đạt: -5,0m.

  Lưu ý: dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -4,5m, nằm tại biên phải tuyến dẫn tàu, từ phao số 3 đến phao số 5. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

  - Đoạn tuyến dẫn tàu từ vùng quay tàu giữa phao 9, phao 11 đến vùng quay tàu giữa phao 13, 15: Trong phạm vi đáy tuyến dẫn tàu hàng hải rộng 85m, độ sâu đạt: -3,6m.

  - Đoạn tuyến dẫn tàu từ vùng quay tàu giữa phao 13, 15 đến phao 17: Trong phạm vi đáy tuyến dẫn tàu hàng hải rộng 65m, độ sâu đạt: -4,4m.

  - Vùng quay tàu giữa phao 9, 11: Trong phạm vi vùng quay tàu đường kính quay trở 210m,độ sâu đạt-4,7m.

  - Vùng quay tàu giữa phao 13,15: Trong phạm vi vùng quay tàu đường kính quay trở 210m, độ sâu đạt -3,8m.

Số:316/2019

  - Vùng nước trước bến Sơn Trà độ sâu đạt -7.3m

  - Vùng nước trước bến PVGAS độ sâu đạt -7.3m

  - Vùng nước trước bến Thọ Quang độ sâu đạt -6.9m

Số:184/2018

Số:243/2019

Số:154/2018

Bến phao Mỹ Khê

  - Bến phao neo tàu độ sâu đạt -11.3m

Số:174/2019

PVOIL

Liên Chiểu

  - Vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 67.5 m, độ sâu đạt -6.5m.

  - Vùng đậu tàu độ sâu đạt -6.3m.

Số: 318/2017

QUẢNG NAM

Kỳ Hà

  - Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao 14, 15: Trong phạm vi đáy tuyến dẫn tàu rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -8,7m.

  Lưu ý:

  + Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -8,2m đến -8,6m khu vực rộng nhất lấn vào tuyến dẫn tàu​ khoảng 15m, dài khoảng 180m nằm về phía biên phải luồng, cách phao số 5 khoảng 225m về phía thượng lưu;

  + Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -7,7m đến -8,6m khu vực rộng nhất lấn vào tuyến dẫn tàu khoảng 5m, dài khoảng 100m nằm về phía biên trái tuyến dẫn tàu, cách phao số 8 khoảng 40m về phía thượng lưu;

  - Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -6,7m đến -8,6m khu vực rộng nhất lấn vào tuyến dẫn tàu khoảng 10m, dài khoảng 160m nằm về phía biên phải tuyến dẫn tàu, cách phao số 15 khoảng 40m về phía hạ lưu;

  - Vùng quay tàu thượng lưu cảng Kỳ Hà: Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 130m, độ sâu đạt: -8,7m.

  Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -6,7m đến -8,6m nằm về phía Bắc của vùng quay tàu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 10m, dài khoảng 43m.

Số: 362/2017

Tam Hiệp

  - Từ cặp phao 14,15 đến bến Tam Hiệp: Trong phạm vi đáy tuyến dẫn tàu rộng 100m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt -8,3m.

  - Vùng quay tàu trước bến Tam Hiệp: Được giới hạn bởi đường tròn bán kính 110m, độ sâu đạt -8.3m.

THỪA THIÊN HUẾ

Chân Mây

  - Trong phạm vi đáy tuyến dẫn tàu rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -12,2m.

  - Vùng quay tàu: trong phạm vi vùng quay tàu thiếtkế bán kính 235m, độ sâu đạt: -11,9m.

Số: 331/2019

Thuận An

  - Tuyến dẫn tàu từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2: đáy tuyến dẫn tàu rộng 60m, độ sâu đạt -4,6m.

  - Tuyến dẫn tàu từ cặp phao số 1, 2 đến phao số 4: đáy tuyến dẫn tàu hàng hải rộng 60m, độ sâu đạt -4,7m.

  - Tuyến dẫn tàu từ phao số 4 đến phao số 5: đáy tuyến dẫn tàu rộng 60m, độ sâu đạt -5,1m.

  - Tuyến dẫn tàu từ phao số 5 đến cảng Thuận An: đáy tuyến dẫn tàu rộng 60m, độ sâu đạt -4,6m.

  - Vùng quay tàu O1: vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, độ sâu đạt -2,2m.

  - Vùng quay tàu O2: vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:độ sâu đạt -4,6m.

Số: 300/2019

QUẢNG NGÃI

Dung Quất

  - Trong phạm vi đáy tuyến dẫn tàu rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -11,1m.

  - Vùng quay tàu:Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 360m, độ sâu đạt: -11,6m.

Số: 374/2019

Hòa Phát

  - Vùng nước trước bến 1, 2:Độ sâu đạt: -7,2m.

  - Vùng đậu tàu bến 1: Độ sâu đạt: -7,2m.

  - Vùng đậu tàu bến 2: Độ sâu đạt: -6,7m.

  Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -4,6m, lấn vào vùng nước khoảng 6m.

Số: 201/2019

  - Vùng nước trước bến cầu 4:Độ sâu đạt: -7,5m.

  Lưu ý: Dải cạn dọc theo tuyến mép cầu 4 có độ sâu hạn chế -6,4m, bề rộng dải cạn lấn vào vùng nước trước bến khoảng 2m.

Số: 117/2019

 

  - Tuyến dẫn tàu tạm từ tim tuyến dẫn tàu Dung Quất đến hết cầu cảng 5: chiều dài 2,1km, bề rộng luồng 150m.

  - Độ sâu:

  + Tuyến dẫn tàu từ tim luồng hàng hải Dung Quất đến vùng quay tàu K3, độ sâu đạt: -12,6m.

  + Tuyến dẫn tàu từ vùng quay tàu K3 đến hết cầu 5 độ sâu đạt: -7,4m.

  - Vùng quay tàu K3: Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 370m, độ sâu đạt: -13,4m.

  - Vùng nước trước cầu 3: Độ sâu đạt: -6,2m.

  - Vùng nước trước cầu 5: Độ sâu đạt: -8,9m.

Số: 191/2019

Hòa Phát

  - Tuyến dẫn tàu tạm từ vùng quay tàu K1 đến cầu 6: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, độ sâu đạt: -13,9m.

  - Vùng nước trước cầu 6:độ sâu đạt: -14,6m.

  Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,0m, nằm dọc theo tuyến mép cầu từ điểm 4 về phía hạ lưu khoảng 25m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

  - Vùng nước trước cầu 11: Độ sâu đạt: -14,5m.

  Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,5m, nằm dọc theo tuyến mép cầu từ điểm 7 về phía thượng lưu khoảng 25m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 8m.

Số: 323/2019

  - Tuyến dẫn tàu tạm tính từ luồng vào cảng DooSan đến vùng nước trước cầu cảng số 7, 8, 9 có chiều dài 1,1km, bề rộng luồng 100m, độ sâu đạt: -3,1m.

  - Vùng quay tàu đường kính 220m, độ sâu đạt : -6,9m.

Số: 310/2019

  - Tuyến dẫn tàu tạm từ tim luồng hàng hải Dung Quấtđến cầu 10: chiều dài 1,77km, bề rộng luồng 150m.

  - Độ sâu: tuyến dẫn tàu từ tim luồng hàng hải Dung Quất đến vùng quay tàu K3, độ sâu đạt: -13,6m; tuyến dẫn tàu từ vùng quay tàu K3 đến cầu 10, độ sâu đạt: -13,4m.

  Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,9m, dài khoảng 40m, tại biên phải tuyến dẫn tàu, đối diện với hạ lưu cầu 10. Khu vực rộng nhất lấn vào tuyến dẫn tàu khoảng 10m.

  - Vùng quay tàu K3 được giới hạn bởi đường tròn đường kính 370m, độ sâu đạt: -14,2m.

Số: 392/2018

Doosan

  - Trong phạm vi đáy tuyến dẫn tàu rộng 200m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -8.5m.

  Lưu ý:Dải cạn có độ sầu từ -5.5m đến -8.3m nằm phía biên trái tuyến, về phía thượng lưu phao PDS2 khoảng 120m, có chiều dài khoảng 45m, khu vực rộng nhất lấn vào tuyến dẫn tàu khoảng 8m.

Số: 234/2013

 

 

 

  - Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến, chiều dài 260m dọc theo cầu cảng; chiều rộng 100m từ mép cầu cảng trở ra, độ sâu đạt: - 8,9 m.

  Lưu ý: Dải cạn ở khu vực tuyến mép bến bắt đầu từ điểm A đến điểm giới hạn phía Tây của cầu cảng dài khoảng 13m, có độ sâu từ -4,8m đến -8,6m, vị trí rộng nhất lấn vào vùng đậu tàu khoảng 9m.

Số: 31/2019

Hào Hưng

  - Tuyến dẫn tàu(Tuyến vào bến chuyên dùng Công ty TNHH MTV Hào Hưng - Quảng Ngãi dùng chung tuyến dẫn tàu vào cảng Công ty TNHH CN nặng Doosan)

  - Trong phạm vi đáy tuyến dẫn tàu rộng 200m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -8,8m.

  - Vùng quay tàu:trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 420m, độ sâu đạt: -8,8m.

  - Vùng đậu tàu: trong phạm vi vùng đậu tàu thiết kế độ sâu đạt: -9,6m.

Số: 244/2017

Gemadept

  - Vùng nước trước bến độ sâu đạt -11.8m.

Số: 140/2018

Dung Quất Shipyard

  - Trong phạm vi đáy tuyến dẫn tàu rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -8,5.

Số: 86/2014

Bến Phao SPM

  - Trong phạm vi khu nước bến phao SPM được giới hạn bởi đường tròn bán kính 1000m, độ sâu đạt: -20,0m.

 

Số: 220/2017

Jetty

  Vùng đậu tàu tại các bến:

  - Vùng đậu tàu bến số 1 độ sâu đạt: -13,8m.

  - Vùng đậu tàu bến số 2 Độ sâu đạt: -13,7m.

  - Vùng đậu tàu bến số 3 Độ sâu đạt: -14,7m.

  - Vùng đậu tàu bến số 4 Độ sâu đạt: -14.6m.

  - Vùng đậu tàu bến số 5 Độ sâu đạt: -12.4m

  - Vùng đậu tàu bến số 6 Độ sâu đạt: -10.0m

Sa Kỳ

 

  -Trong phạm vi đáy tuyến dẫn tàu rộng 50m, độ sâu đạt: -2,2m.

  - Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +1,1m, nằm  phía biên phải tuyến, từ hạ lưu phao số 5 khoảng 60m đến thượng lưu phao số 5 khoảng 140m, khu vực rộng nhất lấn vào tuyến dẫn tàu khoảng 17m.

  - Vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 110m, độ sâu đạt: -2,6m.

 

Số: 340/2019